InomhusKlättring


Vill du lära dig att topprepssäkra eller ta din klättring vidare och gå en kurs i ledklättring?
På Hangaren Hot Sport Center erbjuder vi normerade kurser med auktoriserade instruktörer genom Svenska Klätterförbundet.


GRÖNT KORT

Vill du komma igång med att klättra? Lär dig att topprepssäkra på ett säkert sätt.

Del 1- (2 timmar)
Här lär vi oss grunderna för topprepsklättring. Vi går igenom regler vid väggen, kamratkontroll, säkring och olika typer av klätterutrustning.
Del 2- (2 timmar + 30 min teoriprov & uppklättring)
Här startar vi med en snabb repetition från del 1 och fortsätter sedan säkringsarbetet. Vi går igenom hur man tar emot fall och hur man faller samt tittar närmre på säkring med hjälplåsande broms.
Vi avslutar med en halvtimmes teoriprov och uppklättring.

Vid klarat prov erhålls Grönt kort

Villkor för deltagande:
Minimumålder: 13 år
Maxvikt: 110kg
Max vikskillnad mellan partnar: 30kg

Pris: 850kr per person


RÖTT KORT

Har du redan grönt kort och vill ta nästa steg? Gå en kurs i ledklättring.

Del 1- (2,5 timmar)
Här lär vi oss att ledklättra och ledsäkra på ett säkert sätt. Vi går igenom utrustning, in- och utmatning av rep, hur man fäster repet när man klättrar samt possition till väggen.
Del 2- (2 timmar + 30 min teoriprov & uppklättring)
Här börjar vi med repetition från del 1. Vi går även igenom ledsäkring med hjälplåsande broms samt övar på att ta emot fall och att falla. Vi avslutar med teoriprov och uppklättring.

Vid klarat prov erhålls Rött kort.

Villkor för deltagande:
Förkunskapskrav: Grönt kort eller motsvarande kunskaper
Maxvikt: 110kg
Max viktskillnad mellan partnar: 30kg

Pris: 950kr per person


Alla kurser följer Svenska Klätterförbundets normer och leds av auktoriserade instruktörer.
Våra inomhuskurser hålls i Hangaren, Rydsvägen 5B, i Linköping. I alla kurser ingår inträde och all klätterutrustning nödvändig för kursen.