inspektion äventyrsbanor

Vi inspekterar Höghöjdsbanor, QuickFlight, Samarbetsbanor & Ziplines


Upptäck små problem innan de blir stora och undvik olyckor så väl som kostsamma avbrott i verksamheten.

Vi är certifierade för inspektion av äventyrsbanor och ziplines enligt SS-EN 15567-1:2015.

Varje äventyrsbana måste inspekteras årligen av en oberoende tredje part. Vi är auktoriserade av Sveriges Höghöjdsbanors Branschorganisation för att utföra inspektionen av er anläggning.

Efter inspektionen får ni ett utförligt inspektionsprotokoll med eventuella anmärkningar och förslag till ändringar. Självklart hjälper vi även till med tips på hur ni kan åtgärda problemen. Vill ni att vi åtgärdar problemen åt er? Inga problem! Titta på byggnation för mer information.

Vi tittar på helheten och går ner på detaljnivå.

Vi har inspekterat äventyrsbanor & ziplines på:
- Sörbybackens Aktivitetcenter
- MutliLevel Äventyr
- Försvarsmakten
- Äventyrsupplevelser
- Hagårds Lagård
- Ösjönäs
- Granvik Event.

Kontakta oss på info@hamaadventures.com för mer information eller offert för er inspektion.