instruktörsutbildning

Vi utbildar personalen till era äventyrsbanor


Vi utbildar personal till äventyrsbanor. Vi erbjuder omfattande utbildningar både till instruktör & räddningspersonal.

Oavsett era behov så hjälper vi till. Kompetensen hos personalen är A & O för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt.

Oavsett om ni behöver hjälp med pedagogik & säkerhetsgenomgångar eller avancerade räddningsövningar för både kunder & bygg/underhållsparsonal så har vi utbildningen för er.

Vi har erfarenhet av utbildningar till både byggsektorn/industrier och kommersiell verksamhet inom Äventyrsbanor, Ziplines, Fallskydd, Räddning, Sportklättring, PPE inspektion & Rope Access.

Vi anpassar kursen efter era behov. Vi anpassar även både räddningsutrustningen samt praktiska övningar efter er verklighet. Kursens längd beror på förkunskap, utrustning, äventyrsbanans design mm. Kontakta oss för mer information.

 

Kursinehåll grundpaket:

* Lagar & regler kring äventyrsbanor (urval ur AFS:ar från arbetsmiljöverket)

* SS- EN 15567:2015 (Svenska standard för höghöjdsbanor)
* Pedagogik & ledarskap på hög höjd

* Säkerhetsgenomgångar

* Firning & Räddning

* Klättring på höghöjdsbanor som kund & instruktör

 

Tillägg:

* Dokumentation- vi hjälper till med er Riskanalys, Instruktörsmanual mm.

* Besiktning av PPE- vi besiktar er utrustning

* "Site specific"- vi skäddarsyr utbildningen efter era behov och den utrustning och säkerhetssytem ni har på plats

 

Vi har utbildat personal på: